Pracovní návyky zavedené koronakrizí přetrvají

Stejně jako všechny pandemie, nebo jiné větší sociální změny (druhá světová válka, ekonomická krize 30.let), tak i momentální koronavirová situace zásadně změnila podobu pracovišť a samotný způsob výkonu práce.

Podle nové studie „COVID-19 and the Workplace: Implications, Issues, and Insights for Future Research and Action,“, kterou zveřejnila mezinárodní skupina odborníků na management, včetně Michaela Wilmota, nového asistenta Sama M. Waltona na College of Business, tyto změny přetrvají. Jedná se zejména o práci z domova.

Wilmot uvedl: „Z historie víme, že významné světové události měly zásadní dopad na podobu pracovišť a na samotný způsob výkonu práce. Spousta trhů a podniků vlivem těchto změn zaniklo, zároveň se ale zformovaly nové. Koronavirová pandemie je stejná. Změní práci zásadním způsobem, což bude pro společnost výzva. Lidé se budou muset naučit pracovat výrazně odlišným způsobem.

Autoři a přispěvatelé ve své studii citovali několik předešlých prací, zabývajících se kontextem pandemií a jejich vliv na práci z domova. Během posledních několika let se díky komunikačním technologiím a rychlejšímu internetu stala práce z domova mnohem jednodušší. V tomto smyslu vlastně COVID-19 pouze urychlil již vznikající trend.

Změna se neobejde bez problémů

Výzkumníci zdůraznili průzkum 229 oddělení lidských zdrojů, který ukázal, že zhruba polovina firem měla v raných fázích pandemie více než 80 % svých zaměstnanců na „home office“. Společnosti proto po skončení pandemie očekávají dlouhodobý prudký nárůst práce z domova.

Výše uvedený trend, který se stal ze dne na den povinným prakticky pro všechny, kteří pracující přes počítač, vytváří řadu problémů. Např. to, že někteří lidé si při práci z domova neumí stanovit hranice mezi prací a domovem.

Jelikož Wilmot studuje roli osobnosti ve vztahu k práci, do studie přispěl postřehy týkajících se dopadů na zaměstnance s ohledem na jejich individuální rozdíly a osobnostní rysy. Např. jak tyto nové problémy ovlivní extroverty a introverty?

Autoři identifikovali několik dalších problémů:

  • Ztráta sociální propojenosti a pocit osamělosti během práce, což může negativně ovlivnit výkonnost a odhodlání dodržovat stanovené pracovní cíle.
  • Zvýšené riziko užívání návykových látek a závislosti na nich mezi zaměstnanci
  • V souvislosti s výše uvedenými problémy budou muset firmy s největšípravděpodobností vytvořit nebo rozšířit programy v oblasti pomoci zaměstnancům a najmout školené pracovníky, kteří u zaměstnanců rozpoznají duševní problémy.
  • Možnost, že virtuální práce podpoří větší participaci ze stran zaměstnanců, protože fyzické podněty dominance jsou ve virtuálním prostředí méně výrazné.
  • Oddělení lidských zdrojů bude muset vyvinout nové systémy řízení výkonu a hodnocení práce při práci z domova.
  • Očekávání, že některé společnosti zavedou nové způsoby kontroly, protože momentálně jsou zaměstnanci úplně mimo dohled.

Wilmot dále uvedl, že: „pokud  vezmeme v úvahu všechny tyto problémy a mnoho dalších, které jsme zde nezmínili, myslím si, že je důležité monitorovat, jak se budou pracovníci novým situacím přizpůsobovat. Byl bych velmi rád, kdyby některé z našich postřehů k těmto změnám pozitivně přispěly.“

Zdroj: sciencedaily.com
Obrázek: unsplash.com

Tags

Související články

Mohlo by Vás zajímat
Close
Back to top button
Close
Close