Spojení Země s Měsícem díky vesmírné síti LunaNet

Od doby, kdy stanul první člověk na měsíci v rámci mise Apollo uběhlo už několik desítek let. Průzkum vesmíru, stejně jako moderních technologii a vědy, mezitím zaznamenal značný pokrok. Další zastávka na Měsíci je plánována na rok 2024 v rámci programu Artemis. Do té doby by však americká vesmírná agentura NASA ráda vybudovala síť, která by propojovala Zemi, Měsíc a prostor mezi nimi. Mělo by se jednat o jakousi superpavučinu, která přesáhne hranice nízké oběžné dráhy a ponese název LunaNet.

Vlastnostmi a cílem se velmi podobá internetu, jak ho známe na Zemi. Jedná se o poskytnutí připojení lunárním misím, které budou moci síť využít pro vědecké nebo osobní účely. Obdobný nápad v menším měřítku vznikl již v roce 2019. Jednalo se o řešení navigace pro malé družicové systémy kolem Měsíce. Po přezkoumání se ale objevil ještě prostor pro vylepšení a využití k širším účelům. A tak vzniká koncept LunaNetu.

Možnost připojení k síti bude možná díky mnoha přístupovým uzlům, podobně jako je tomu u Wi´-Fi. Navíc se díky LunaNetu kosmonautům usnadní orientace a možnost návratu na základnu, a to díky přístupu k časovým a polohovým údajům. Další výhodou je napojení na snímače vesmírného počasí, čímž bude mít posádka aktuální informace o potenciálním hrozícím nebezpečí a bude moci zabránit ztrátám na životech nebo vybavení.

Nové možnosti pro vědu

Díky síti se vědcům a výzkumníkům otevřou nové možnosti pro bádání a ověřování fyzikálních teorii. S pomocí rádiových a infračervených senzorů lze provádět různá měření a více do hloubky tak porozumět tomu, jak Měsíc funguje. Využitím antén lze zase hlouběji zkoumat vesmír a hledat rádiové signály ze vzdálených vesmírných těles.

NASA již schválila a započala s jejím vývojem. Nyní se očekává zapojení odborníků z celého světa. Agentura si od projektu slibuje hlubší pochopení vesmíru a lepší plánování cest na na jiné světy. Měsíc by tak měl sloužit jako základna pro zkoušení vesmírných technologii pro vzdálenější cesty jako je například cesta na Mars.

Source
ČT24Unsplash
Tags

Související články

Back to top button
Close
Close