Udržitelná mobilita v hlavním městě nebude levná

Nová studie, kterou vypracovala EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), uvádí, že hlavní město Praha bude muset do roku 2030 investovat téměř 9,5 miliardy Kč do udržitelné dopravy. Studie vedle Prahy předkládá svá doporučení týkající se udržitelné mobility i dalším velkým evropským městům. 

Na druhé straně musíme podotknout, že tento peněžní vklad se městu vrátí až dvojnásobně. Návratnost byla vyčíslena na 19,5 miliardy Kč. Přičemž přes 11 miliard z této částky by měly činit zcela klíčové úspory. Ušetřené náklady na zdravotní péči související se znečištěním ovzduší a nadměrným hlukem.

Cíle zelené dohody

Mimo jiné tato studie nabízí městům řešení pomocí kterého by měli postupovat. Mimo jiné říká, že je za potřebí snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů produkované dopravou o 90 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. Podle studie je nejvýhodnější řešení pro Prahu rozvoj sdílené mobility, lepší řízení poptávky po dopravních službách, inovace těchto služeb a zkvalitnění cenových schémat v městské dopravě.

Praha by v budoucnu tedy chtěla zpracovat projekt na zlepšení služeb v oblasti sdílených dopravních prostředků. Dále nám studie říká, že by bylo dobré zavést Smart prvky do městského parkovacího systému. Ovšem hlavním cílem je stále snížení emisí.

Vklad se vrátí 2x

Studie uvádí, že v rámci celé EU budou města potřebovat do roku 2030 na rozvoj udržitelné mobility dodatečné investice ve výši 86 miliard eur. Pokud však bude tato transformace úspěšná, měla by znamenat přínosy ve výši až 177 miliard eur. Dopravní experti provedli analýzu pomocí modelování založeného na cílech stanovených v Zelené dohodě.

Co je to Zelená dohoda?

Zelená dohoda je soubor politických iniciativ Evropské komise. Jejich hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Dohoda si také klade za cíl začlenit do právních předpisů, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.

Source
emovio.czwikipedieyt3.ggpht.com
Tags

Související články

Back to top button
Close
Close