Nedostatek vody v průmyslu přináší inovace i nové výzvy

Poslední léta přinesla do Česka poměrně silná suchá období. Mezi léty 2014 a 2020 jsme zaznamenali dva roky (2015 a 2018), kdy se sucho dalo charakterizovat stavem „velmi silné“. Podobný stav přetrvával i v roce 2019 a další sucha přinese i letošní rok. Dlouhodobá prognóza říká, že pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího, než normálního nasycení půdnho profilu na většině území ČR je do konce května pouze 10 %. V polovině září se šance na dosycení půdy 30-50 %. Avšak existující deficit vláhy v hlubší vrstvě bude nadále zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe a na jižní Moravě, jak uvedl server Intersucho.

Předpověď neobsahuje dobré zprávy pro řadu průmyslných odvětví. Největší dopad bude mít standardně na zemědělství. Někteří zemědělci se již teď bojí o úrodu a do budoucna o velikost své produkce. Na zemědělství je závislá řada dalších odvětví, jako je potravinářství, textilní výroba či stavebnictví. Pro nastalou situaci existují určité zlepšováky a řešení. Klíč je v maximálním využití dostupné vody.

V poslední době rezonují českou politickou scénou návrhy o využití dešťové vody. Při současné situaci, kdy období intenzivních srážek, budou střídat období sucha, musíme využít kapacitu dešťové vody co možná nejvíce. Ta se dá kumulovat v objemných nádržích a následně využít jako užitková, nebo můžeme vytvořit okruh srážkové vody s přečištěnou odpadní.  Ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR vznikl dotační program „Dešťovka“, který poskytne dotaci pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů. Program je určen jak pro fyzické, tak i právnické osoby.

V kombinace s použitím dešťové vody můžeme vyhledávat i nové alternativní zdroje vody. V Česku existuje značné množství nevyužívaných studen, které by mohly sloužit menším podnikům. Podobně výhodné mohou být i investice do hlubších vrtů. Základním požadavkem při zmíněných alternativách je zajištění dobré kvality vody případně její úprava. Podobně pozitivně může působit i rekonstrukce rozvodů pomocí korozivzdorných materiálů.

Důležitým faktorem v hospodaření s vodou je využívání funkčních udržitelných okruhů. V některých oblastech průmyslu se dá dosáhnout nulové produkce odpadní vody, či jejího využití v určitých navazujících procesech. Jedním z příkladů může být voda používaná v myčkách. V kanalizaci mizející voda může být odbornou firmou přečištěna a použita znovu. Spotřeba se tak několikanásobně sníží. Podobně funguje např. pojízdná myčka průmyslových strojů od firmy STILL.

Špičkou ledovce je celkové hospodaření s vodou firmy i jednotlivce. Zásadní dopady mohou mít drobné úpravy na několika místech. Může se jednat o použití termostatu či namontování úsporného splachovacího režimu.

Zatím v boji proti suchu zaostáváme, avšak první náznaky zlepšení přicházejí. Již v roce 2014 byla založena Meziresortní komise VODA-SUCHO, která přišla s prvními opatřeními pro zmírnění dopadů sucha, která byl později schválena usnesením vlády. V roce 2017 byla v návaznosti na toto usnesení schválena Koncepce na ochranu před následky sucha pro území ČR. Určitý posun nastal i na poli výzkumu, do kterého by mělo přitéct velké množství peněz. Bylo zjištěno, že 3 % území ČR jsou riziková s ohledem na množství povrchové vody a dalších 18 % je potenciálně rizikových.

Petr Kašík

V jedoduchosti je krása. Popularizace vědy. Sport. Knihy. Naivní tramp. Univerzita Karlova, Molekulární biologie

Související články

Back to top button
Close
Close