Místopředseda evropské Zelené dohody Frans Timmemans o koronavirové krizi: postup v Zelené dohodě nezpomalíme

Svaz průmyslu a dopravy vyzývá Evropskou komisi ke zpomalení harmonogramu Zelené dohody pro Evropu. Vzhledem k současné ekonomické krizi způsobené pandemií Covid-19 totiž považují za prioritní prvotně stabilizovat ekonomiku. Evropská unie ale plány měnit nehodlá.

„Evropská komise by neměla být v izolaci od reálného světa a zneužívat současné situace u zásadní legislativy. Transformace ekonomiky směrem ke klimatické neutralitě bude nyní ještě náročnější a dražší pro veřejné rozpočty i pro firmy,“ uvedl Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy.

Ovšem podle Evropského parlamentu nejsou snahy o ozdravení ekonomiky v rozporu se Zelenou dohodou, na svých stránkách v dubnu uvedli: „Evropská komice a další stále věří tomu, že Zelená dohoda pro Evropu může pomoci ve snahách o znovuobnovení ekonomického růstu v Evropě.“

Tento názor sdílejí i jiné pro-zelené iniciativy. Podle analytiků z Climate Policy Initiative by mohly dokonce snahy o zmírnění negativních ekonomických důsledků koronavirové epidemie „hrát do karet“ Zelené dohodě. „V posledních měsících došlo ke změně společenského vnímání hlubokých vládních zásahů,“ uvedli Micale a Macquarie ve svém komentáři, ve kterém vysvětlují, že významné státní zásahy mohou být pozitivem v boji za ekologičtější Evropu.

Zelenou dohodou se myslí ambiciózní plán, podle kterého by mělo dojít k uhlíkové neutralizaci Evropy do roku 2050 a ke snížení od 50-55 procent do roku 2030. Do tohoto plánu hodlá Evropská unie investovat jeden bilion eur.

Výzvy Svazu průmyslu kvituje i Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL. „Komise žádné studie proveditelnosti ani dopadové studie nemá. Dokonce to vypadá, že si pan místopředseda Timmermans pod slovy dopadová studie představuje pouze to, jaké dopady budou mít všechna opatření na snižování emisí,“ řekl v rozhovoru pro iuhli.cz.

V rozhovoru dále kritizoval, že představy většiny politiků v Evropském parlamentu jsou nerealistické a radikální: „Nás, kteří chtějí opravdu odpovědnou zelenou politiku, která bude mít logiku a půjde o skutečně funkční opatření, využití chytrých technologií a podobně, je bohužel menšina.“

Zdechovský považuje za viníka současné situace, kdy jsme EU zavázáni kvůli svým slibům, i premiéra Andreje Babiše. Vláda vydala prohlášení, ve kterém píše: „Česká republika i nadále podporuje dlouhodobý plán EU k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.“ Stejně jako Evropská komise povazuje česká vláda současné výzvy spojené s koronavirem za „urgentnější“, vnímá možnost obnovy ekonomiky v rámci Green Dealu za příležitost k efektivnímu řešení obou současných problémů.

Český Svaz průmyslu a dopravy kritizuje Green Deal, nebo v našich podmínkách Zelenou dohodu, již dlouhodobě. „Diskuse musí být důkladná a vedená s vědomím všech souvislostí. Přijímaná opatření musí být skutečně komplexní s důkladným posouzením všech dopadů, abychom neohrozili naši konkurenceschopnost,“ uvedl v prosinci viceprezident Svazu Daniel Beneš.

I Evropská komise přiznává, že pro některé země – Česko nevyjímaje – bude cesta k uhlíkové neutralitě spojená s vyššími náklady, a to i v poměru k jejich ekonomické výkonnosti. A kvůli vysokému podílu průmyslu ponesou vyšší náklady v poměru k HDP než průměr EU. Návrh klimatického zákona Evropské komise zvyšuje po roce 2030 její pravomoci, a to je z pohledu Svazu průmyslu a dopravy ČR zcela nepřijatelné́.

Zdroje:

https://www.prumyslovaekologie.cz/info/eu-musi-odlozit-diskuse-o-klimatickem-zakonu-o-pul-roku?fbclid=IwAR0B6h6x3VHR-kJNYczaQT1q359HqAPU8XmU70aBOBD4HSTN4ptY83bF5zQ

https://www.climatechangenews.com/2020/05/07/coronavirus-recovery-effort-can-support-european-green-deal/

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649370

https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/13243-evropska-zelena-dohoda-ovlivni-firmy-i-jednotlivce

https://www.spcr.cz/images/Stanovisko_SPČR_k_návrhu_klimatického_zákona.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_583

Petr Kašík

V jedoduchosti je krása. Popularizace vědy. Sport. Knihy. Naivní tramp. Univerzita Karlova, Molekulární biologie

Související články

Mohlo by Vás zajímat
Close
Back to top button
Close
Close