Firmy hledají podporu při digitalizaci: Národní centrum Průmyslu 4.0 rostlo i ve druhé půlce roku 2020

Ve druhé polovině roku 2020 přivítalo Národní centrum Průmyslu 4.0 nové partnery, jako jsou Deloitte Advisory, AutoSAP, Atos nebo Leuze Engineering a další. Černé scénáře snižování nákladů a úspor, které předznamenával vývoj roku 2020, převážila potřeba získat silného a technologicky neutrálního partnera pro Průmysl 4.0 a digitalizaci. Řada firem již pochopila, že inovace a růst produktivity práce je tou správnou cestou do budoucna. Centrum nabízí celou škálu služeb a zároveň v Česku vytváří unikátní ekosystém pro průmysl.

Pandemie koronaviru v České republice urychlila digitalizaci a potvrdila, že Průmysl 4.0 nabízí optimální řešení pro „nový normál“. Zároveň (dle Analýzy českého průmyslu ze září 2020) nemá více než polovina firem připravenou digitální strategii. Plány v této oblasti pak nemají především malé a střední firmy. Ekosystém, expertiza a služby poskytované Národním centrem Průmyslu 4.0 mohou firmám efektivně pomoci.

„Každý z našich partnerů má své unikátní a specifické potřeby, proto se nedá obecně uvést jeden hlavní důvod, proč k nám vstupují. Všechny ale spojuje vysoká kvalita, zájem o oblast Průmyslu 4.0 a chuť podílet se nejen na vlastním rozvoji a růstu, ale také na prosperitě ekosystému jako takového,“ vysvětluje motivaci partnerů ředitel Národního centra průmyslu 4.0 Jaroslav Lískovec. „Díky členství oborových asociací jako je Svaz chemického průmyslu, Česká asociace interim managementu nebo Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu rozšiřujeme i oblast naší působnosti do specifických segmentů. Tyto asociace zprostředkovávají partnerům unikátní know-how,“ dodává Lískovec.

Automobilový průmysl prochází zásadní strukturální transformací, jejíž nedílnou součástí je mimo jiné značný tlak na efektivitu výroby. Proto je zapotřebí dále posilovat témata digitalizace, automatizace či zavádění prvků Průmyslu 4.0 napříč celým dodavatelským řetězcem automotive. Jen investice do inovací, stejně jako do vzdělávání a přípravy na nové kvalifikace zaměstnanců, pomohou České republice udržet si výsadní postavení, které v rámci globálních dodavatelských řetězců v autoprůmyslu má,“ uvádí Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu a dodává: „Pokud chceme, aby se Česko posunulo směrem k výrobě s vyšší přidanou hodnotou, musíme hledat praktické modely spolupráce byznysu a akademické sféry; tedy synergii, kterou právě Národní centrum Průmyslu 4.0 nabízí. Jsme proto velmi rádi, že se jako zástupci jednoho z nejdůležitějších průmyslových odvětví nově zapojíme do činnosti centra. Jedním z prvních úkolů je společné šetření digitální zralosti v našich členských firmách, na základě kterého pak budeme moci navrhnout další kroky, jak pomoci s budováním inovačního potenciálu českých dodavatelů automotive.“

“Inovace, technologie a umělá inteligence, v kombinaci se znalostí konkrétního odvětí, je primární driver změn, které mohou posunout český průmysl na špičku ve svém oboru. Vnímáme, že společně s Národním centrem Průmyslu 4.0 a dalšími partnery jsme schopni tohoto cíle dosáhnout,” říká Milan Kulhánek, partner, Deloitte Advisory.

V roce 2020 nabídlo centrum novou službu v oblasti hodnocení digitální zralosti – účinný nástroj při nastavování digitální strategie vhodný především pro SME, jehož první online část je k dispozici zdarma. V září uspořádalo největší setkání špiček průmyslu, akademie a zástupců vlády – Národní průmyslový summit. Centrum organizuje odborná školení a semináře, vydává odborný Bulletin nebo pomáhá realizovat řešení na míru, např. prostřednictvím testbedů pro Průmysl 4.0.

V loňském roce centrum potvrdilo význam funkčního ekosystému v oblasti průmyslu, když v rekordním čase pomohlo propojit akademický a průmyslový sektor od nápadu k realizaci a certifikaci při vývoji ochranné masky CIIRC RP-95. Data k 3D tisku si stáhlo více než 100 firem ve 30 zemích světa a prostřednictvím akademického startupu TRIX Connections se maska dostala dále do sériové výroby. Ve všech fázích byli zapojeni i partneři centra.

Noví partneři centra ve druhém pololetí 2020 (dle úrovně partnerství)

Národní partner: AutoSAP

Partner: Deloitte Advisory s.r.o.

Asociovaný partner:

Leuze Engineering Czech s. r. o.

Atos IT Solutions and Services, s. r. o.

Člen:

Kooperace.cz, s. r. o.

PRK Partners s. r. o.

Radalytica a. s.

Novicom, s.r.o.

ČEZ Distribuce

Spolupracující partner:

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Svaz chemického průmyslu České republiky, z. s.

Česká asociace interim managementu, z. s.

Přehled všech partnerů centra: https://www.ncp40.cz/partneri

Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje přední nositele inovací z řad univerzit, firem a dalších organizací, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice. Centrum v současné době sdružuje více než 50 partnerů z oblasti akademické a průmyslové sféry včetně technických univerzit ČVUT, VUT, VŠB-TUO, TUL a ZČU. Našimi hlavními průmyslovými partnery jsou Siemens a Škoda Auto. Nezapomínáme ani na startupy a SME. Centrum bylo založeno v roce 2017 profesorem Vladimírem Maříkem a dalšími průkopníky Průmyslu 4.0 a je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Důležitou součástí NCP4.0 je infrastruktura Testbedu pro Průmysl 4.0.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013, přičemž plný provoz zahájil v polovině roku 2017 v nově postavené budově. V současné době čítá téměř 300 zaměstnanců v 8 výzkumných odděleních, která jsou doplněna tzv. Centry včetně Testbedu pro Průmysl 4.0. Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, bioinformatiku, biomedicínu či asistenční technologie. ČVUT CIIRC vytváří jedinečný ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy financování projektů z národních, evropských a soukromých zdrojů.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2020/21 nabízí ČVUT svým studentům 214 akreditovaných studijních programů a z toho 84 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256.

Tags

Související články

Back to top button
Close
Close