COVID-19 jako katalyzátor zavádění umělé inteligence do praxe

Pandemie COVID-19 zasáhl dění po celém světě a na několik měsíců ochromila ekonomiku a ovlivnila celosvětovou produkci. Jedním z největších problémů, který se s virem pojí je jeho infekčnost. Kvůli tomu se jedná o skutečný test připravenosti zdravotnictví po celém světě. Za celou dobu trvání pandemie jsme mohli zaznamenat hromadící se problémy s nedostatkem ochranných pomůcek, ventilátorů a testovacích kitů. Stejně tak došlo k důkladnému prověření schopností všech lékařů a zdravotníků, kteří se nezřídka kdy museli správně rozhodnout, kterému z pacientů dají, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, prioritu.

V reakci na to se technologické společnosti ve spolupráci s vládami některých států snaží vyvinout řešení na bázi umělá inteligence (AI), která pomohou s diagnózou, šířením a celkovou prevencí proti viru. Tento proces by mohl celosvětově urychlit zavedení umělé inteligence do běžné praxe.

Prvním z nástrojů by mohly být interaktivní chatboti (responzivní systémy). V současnosti je to jeden z nejběžnějších způsobů využití umělé inteligence. V koronavirové krizi jsou používáni u pacientů pro monitoring symptomů a screening lidí, kteří zůstávají v domácí karanténě. Chatboti jsou schopni zvládnout několik tazatelů najednou v poměrně krátkém čase. Konstrukci jednoho z nich má na svědomí St. Joseph Health System sídlící v Seattlu ve spolupráci s firmou Microsoft. Jejich nástroj dokáže identifikovat, který z dotázaných pacientů potřebuje největší péči. Podobně funguje i Partners HealthCare COVID-19 Screener, který vyhodnocuje, zda je nutné dotyčného testovat na přítomnost viru v těle, či nikoli. Díky tomu se dá značně zrychlit tok informací mezi hygienickými stanicemi, pacienty a doktory.

Dalším pomocníkem mohou být mapy detekující šíření nákazy. Tyto programy poté shromažďují informace o pohybu jednotlivců, kontakty s rodinou či přáteli, místa delšího zdržení, aby zachytily, kde všude se může vyskytovat potenciální nákaza. Díky tomu dostane příslušná instituce poměrně detailní záznam o výskytu nemoci. S tím se bohužel pojí i riziko s únikem osobních informací.

Umělá inteligence se nemusí vypořádat pouze s prevencí. V současnosti je používána i k detekci a monitoring koronaviru. Čínská firma Alibaba tak vyvinula AI systém, který dokáže diagnostikovat COVID-19 pomocí CT snímků s 96 % úspěšností během jedné minuty. Obecně se má za to, že systémy umělé inteligence diagnostikují nemoc poměrně rychle, avšak mají některá omezení. Jedním z nich je diagnostika pouze v pokročilém stavu infekce. Pokud by se povedlo je vylepšit, znamenalo by to průlom v diagnostice a mělo by to zásadní dopad na celé zdravotnictví.

Využití by mohla AI najít i při práci s kamerami zachycujícími teplotu. Jednotlivé kamery by mohly být instalovány na místa s vysokým výskytem lidí a měly by za úkol monitorovat jejich teplotu. Informace by pak převzaly příslušné orgány. S tím se bohužel opět pojí riziko jejich zneužití.

Využití umělé inteligence je zatím stále na svém začátku. Vyžaduje mnoho vylepšení a důkladnější vývoj. Avšak pokud se její pozitivní přínos v probíhající pandemii potvrdí, bude to znamenat signál pro investory ke zvýšení svých investic a tím pádem i rychlejší vývoj. Můžeme tak stát na prahu velkého technologického skoku nejen ve zdravotnictví.

Petr Kašík

V jedoduchosti je krása. Popularizace vědy. Sport. Knihy. Naivní tramp. Univerzita Karlova, Molekulární biologie

Související články

Back to top button
Close
Close