Magnetické separátory našly využití i v potravinářském průmyslu

Firmu MAGSY s.r.o. lze považovat za jednu z největších výrobních společností zabývající se výrobou magnetických separátorů v České republice. K výrobě využívá vlastní výrobní linky a servisního oddělení i vlastního technologického a konstrukčního řešení.

Magnetický separátor

Magnetický separátor představuje komplexní zařízení, které obsahuje silný magnet (neodymový, feritový, SmCo). Pomocí magnetu se separují (zachycují, třídí) kovové nečistoty z materiálu či produktu. Tento materiál může být tekutý i suchý dle typu separace.

Při výběru správného typu magnetického separátoru záleží na tom, jaký typ materiálu je potřeba vytřídit a jakým způsobem je dopravován. Neméně důležitá je také teplota, zrnitost a abrazivnost materiálu. Magnetické separátory se liší i způsobem čištění. Mohou být buď s ruční obsluhou nebo automatické, jejichž výhodou je absence obsluhy a tím vyšší efektivita.

Využití magnetických separátorů

Existuje celá řada odvětví, ve kterých se využívají magnetické separátory pro usnadnění práce a účinné oddělení feromagnetických nečistot z použitých materiálů. Žádná firma nechce, aby se v hotových výrobcích a surovinách objevily kovové nečistoty. To by mohlo negativně ovlivnit důvěru spotřebitelů a v nejhorším případě by mohly vzniknout různé právní spory či nepříjemnosti. Magnetické separátory jsou proto účinným a efektivním řešením.

Výhodou magnetických separátorů je vysoký stupeň čištění tekutých směsí, vysoká účinnost a přesnost, dlouhá životnost použitých strojů, vyšší bezpečnost a ochrana zaměstnanců.

Magnetické separátory ochraňují především:

  • Technologická zařízení v provozech (mlýny, drtiče, síta, nože, filtry apod.). Pomocí separátorů firma šetří drahé zařízení, ale i vaše peníze. Hlavním úkolem separace je tak účinné odstranění feromagnetických nečistot pro ochranu před poškozením technologických zařízení. Magnetická jádra separátorů jsou osazena silnými magnety, které umožňují zachycení středních, drobných až menších nečistot.
  • Výsledný produkt, čili separace z důvodu čistoty produktu. Cílem této separace je čistota výsledného produktu. Jedná se o čištění samotného produktu od feromagnetických nečistot. Separátor je umístěn na konci výrobního procesu, případně v jeho průběhu na několika místech, což je nejúčinnější metoda. Pomocí silných magnetů jsou zachyceny i ty nejjemnější nečistoty.

Dělení magnetických separátorů

Tekuté směsi

Magnetické separátory pro tekuté směsi umožňují dokonale separovat feromagnetický materiál a nečistoty z tekutin z oblasti potravinářství, jako jsou například oleje, kečupy, marmelády, jogurty, sirupy, džusy.

V nabídce separátorů pro tekuté směsi jsou:
• průtokové magnetické separátory s instalací do potrubí
• magnetické a testovací tyče
• magnetické rošty zakrytované
• separační nádoby

Suché směsi

Suché směsi se přečišťují pomocí magnetických separátorů určených k tomuto účelu. Účinně zbavují přečišťovaný materiál od feromagnetických zbytků a nečistot, které v něm mohou být obsažené. Typickým příkladem pro suchý materiál z oblasti potravinářství je koření, cukr, mouka, mák, obilí či různá semena.

V nabídce separátorů pro suché směsi jsou:
• magnetické separátory výsuvné
• magnetické tyče
• magnetické desky
• rošty
• magnety nad dopravníky
• magnetické bubny
• magnety do násypek vstřikolisů
• cisternové separátory
• rotační separátory

Source
MAGSYUnsplash
Tags

Pavla Pölzerová

Studentka ČVUT a MUNI, která miluje cestování a jednou si koupí chameleona.

Související články

Back to top button
Close
Close