Jsou elektromobily opravdu tak zelené, jak se prezentují?

Tlak na zavedení elektromobilů a naopak na zakázaní automobilů se spalovacími motory je v poslední době enormní. Odborníci z Centra udržitelné mobility při Fakultě strojní ČVUT se na tuto problematiku zaměřili podrobněji a vyvracejí několik již zavedených mýtu, které jsou často uváděny bez pádných důkazů.

Kde elektromobil najde své největší a nejefektivnější uplatnění je městská doprava. Dojíždění na krátkou vzdálenost například do práce s malou baterií, kterou zvládneme dobít malým výkonem přes noc. Uplatní se také v hromadné dopravě nebo rozvážkových službách. Tady všude maximálně zúročíme rychlou akceleraci, bezemisní provoz i nízkou hlučnost.

Kde nastává problém jsou vozidla s velkými bateriemi a rychlonabíjením. Větší baterie sice prodlouží dojezd, ale zároveň kvůli své váze zvýší spotřebu a je také dražší. Rychlonabíjením zase dochází k velkým ztrátám. A všechna tato energie musí být někde vyrobena.

Zákaz spalovacích motorů

Snaha EU zakázat spalovací motory a evropský vozový park kompletně přezbrojit na elektromobily je motivován snížením produkce emisí a zpomalením globálního oteplování. Myšlenka se na první pohled jeví výborně. Vše je ale nutné dát do kontextu celého světa. Člověk se svou činností podílí na tvorbě emisí pouze z cca 3,5%. Zbytek má na starost sama příroda. Když potom uvážíme jakou část tvoří z evropské silniční dopravy osobní automobily, dostáváme se na zlomky procenta. A to vše při kompletní výměně vozového parku za předpokladu nulových výrobních emisí elektřiny i vozidel. Se započítáním reálných emisí je vliv zanedbatelný.

Výhledy do budoucna

Jako výborná alternativa pohonu se jeví kombinace spalovacího motoru a určitá část elektrifikace, tedy hybridní pohony. Elektřina není určena k pravidelnému pohonu, ale v kombinaci se spalovacím motorem zajišťuje dostatečný dojezd nebo i topení. Výhodou oproti čistým elektromobilům je také jejich nižší cena.

Za zdroj energie se do budoucna jeví velmi slibně vodík, a tedy vozidla s palivovými články. Zatím mají ještě mnoho technických nedostatků, ale mají obrovské množství výhod. Mezi patří například málo omezený dojezd nebo rychlé tankování paliva.

Nejrozumnější cestou do budoucna je používání pohonů v aplikacích, pro které jsou vhodné. A to jak z hlediska podmínek, tak i ceny. Pravděpodobně není nezbytné násilně tlačit užívání elektromobilů jako ozdravného léku pro naši planetu.

Source
fs.cvut.czUnsplash, Autor:dcbel
Tags

Související články

Back to top button
Close
Close