Ford by rád zvýšil bezpečnost na silnicích sledováním mozkové aktivity

Dnešní automobily již obsahují mnoho senzorů na sledování bdělosti řidiče. Může jít například o kontrolu jízdy v pruhu. Výrobce automobilů Ford šel v tomto směru ale ještě dál. Dal se do výzkumu v oblasti sledování mozkové aktivity. Společně s fakultní nemocnicí v německých Cáchách chce sledovat únavu řidiče monitoringem již zmíněných mozkových vln. Zkoumá, jestli se řidič soustředí na řízení nebo je unavený a toulá se myšlenkami jinde. V případě únavy by pak automobil měl vydat upozornění řidiči, aby si udělal přestávku a odpočinul si.

Výzkum probíhá přímo na řidičích na simulátoru. Ten imituje jízdu v noci po tříproudé silnici. Mozek je přitom připojen na magnetickou rezonanci a při reakcích v různých situacích se sleduje aktivita mozku. Výzkumníci poté vyhodnocují rychlost a způsob provedení celého manévru. Zároveň se po celou dobu simulace sleduje tep a dechová frekvence řidiče na základě čehož je potom zhodnocena únava.

Mercedes nezaostává

Ford není první, kdo přišel s myšlenkou monitoringu mozku. Mercedes už v roce 2011 představil systém sledování mozkových vln alfa pomocí EEG, jejichž aktivita se zvyšuje při uvolnění a relaxaci, tedy kdy na náš mozek nepůsobí žádné podněty. Mozkové vlny jsou součástí elektromagnetického pole, které vzniká elektrickou činností neuronů.

Letos už podruhé ukázal svůj vylepšený koncept automobilu Vision AVTR, což v překladu z angličtiny znamená pokročilá proměna automobilu. V tomto konceptu jde především o řízení. A to pomocí elektrod, které jsou připevněné k zadní části hlavy. Ty sledují aktivitu neuronů v reálném čase a to podle toho, na který světelný bod na palubní desce se zrovna uživatel soustředí. Podle toho poté systém provede požadovaný úkol. Navíc v místě, kam uživatel natáhne ruku vozidlo zobrazí virtuální ikony a uživatel mezi nimi může volit.

Studie je zatím pouze v začátcích a při úspěchu slibuje velký potenciál. Zároveň je zde také velké riziko zneužití v případě, že by se systém dostal do nesprávných rukou.

Source
Novinky.czMentem.czNovinky.cz
Tags

Související články

Back to top button
Close
Close