Jak ovlivní COVID-19 výstavbu 5G sítí

Vzhledem k tomu, že pandemie koronaviru zabrzdila světovou ekonomiku, je pravděpodobné, že postihne i výstavbu 5G sítí. V krátkodobém či střednědobém měřítku se můžeme setkat s určitým zpomalením, vlivem zpožděných dodávek materiálu. Jedná se o typické projevy celosvětového ekonomického útlumu. V delším měřítku bychom se však mohli dočkat silného pozitivního stimulu. Sítě 5G by mohly rychleji růst, díky zvýšené poptávce po silnější konektivitě a celkové digitalizaci.

Pátá generace bezdrátových sítí přináší přibližně desetinásobné (některé servery uvádí i stonásobné) zvýšení přenosové rychlosti oproti 4G sítím. Navíc by mělo dojít ke snížení doby odezvy. Spuštění sítě nastalo v roce 2019 v Jižní Koreji. Silnější konektivita pomůže při zavádění rozšířené reality, autonomních vozidel či přenosu objektů pomocí dronů.

Poptávka po 5G sítích se zvýšila i při celosvětové karanténě. Miliony zaměstnanců museli pracovat z domova a miliony žáků z domova dělaly domácí úkoly. Se zavedenými 5G sítěmi by efektivita práce a celková propojenost jednotlivých subjektů vzrostla. „Je potřeba pečlivě prozkoumat celkovou přínosnost internetu,“ řekla analytičika Jessica Groopman pro server IoT World Today.

„Jedním z pozitiv COVID-19 může být silnější poptávky po 5G sítích, které by mohly nahradit širokopásmovou infrastrukturu, jako je DSL. K zapojení 5G sítí může pomoct i jejich užitečnost a použitelnost při digitalizaci zdravotnictví,“ dodává.

Někteří pozorovatelé předpokládali, že rok 2020 bude ideální pro 5G sítě. To ovšem ještě nikdo nečekal dopady pandemie SARS-CoV-2. Pro vybudování 5G sítí je potřeba postavit dostatečnou infastrukturu. Ta však bude postižena dopady ekonomické krize, způsobené COVID-19. Kvůli tomu se zmenší i poptávka po 5G telefonech a dalšího hardwaru.

Podle Marka Lowensteina, jednoho z ředitelů Mobile Ecosystem, dojde ke krátkodobému zbrzdění výstavby 5G sítí, avšak dlouhodobě se můžeme dočkat jistého boostu. Bohužel nevíme, jak dlouho bude ekonomický úpadek trvat a o jak hlubokou recesi půjde. Zdá se, že to jsou dva zásadní problémy. Podle dotazníku vedeného organizací 451 research vyšlo najevo, že až 79 % společností potvrdilo negativní vliv COVID-19 na jejich podnikání.

Navzdory ekonomické nejistotě se snaží jednotlivé vlády a společnosti konektivitu posílit. V březnu se ukázalo, že někteří poskytovatelé promíjí a posouvají placení účtů za připojení. V Americe šlo téměř o 700 společností, které potvrdily posouvání plateb svých zákazníků. Federal Communications Commission (FCC) navíc přislíbila 9 miliard dolarů pro vybudování 5G sítí. Tomu by měla pomoct i druhá vlna ekonomické pomoci americké vlády svým firmám.

Dalším pozitivním impulsem je vliv 5G připojení při současném boji proti koronavirové pandemii. Telekomunikace ve zdravotnictví společně se zaváděním umělé inteligence, značně zrychluje lékařskou péči. V čínském Wuhanu došlo k instalaci 5G sítě do specializované nemocnice a výsledky byly pouze pozitivní. Lékaři se mohli spolehnout na pomoc 5G podporovaných robotů při diagnostice a pěči o pacienta. Tím se snížila potřeba personálu a zvýšila se rychlost lékařské péče.

Následující měsíce ukáží, jak dlouho plošné zavádění 5G sítí potrvá. Velkou roli bude hrát ustupující pandemie koronaviru a sčítání dopadů na světovou ekonomiku.

Petr Kašík

V jedoduchosti je krása. Popularizace vědy. Sport. Knihy. Naivní tramp. Univerzita Karlova, Molekulární biologie

Související články

Mohlo by Vás zajímat
Close
Back to top button
Close
Close