Globální čipová krize

Celosvětový nedostatek čipů se jistě dotkl každého z nás. Absence těchto miniaturních polovodičových součástek se projevuje od automobilového až po spotřební průmysl a bez nich nejsou výrobci schopni dodávat na trh své produkty. Zároveň nikdo nedokáže přesně určit, kdy se průmysl opět bude moci rozjet na plné obrátky.

Je covid hlavní strůjce?

Pojďme se nyní podívat na tento problém podrobněji. Panuje rozšířený názor, že problém s čipy je způsoben především pandemií viru SARS-CoV-19, ale není tomu tak. Je to pouze jeden z dílků skládačky, který přispěl ke zhoršení situace. Začněme od automobilového průmyslu, který je zasažen pravděpodobně nejvíce. Z důvodu očekávaného poklesu odbytu nových automobilů v době pandemie výrobní závody snížili objem objednaných čipů. V průběhu pandemie však rapidně vzrostl zájem o spotřební elektroniku, což způsobilo nárůst potřeby čipů. Automobilový průmysl se ale po pandemii začal nadechovat mnohem dříve a dynamičtěji, než se předpokládalo a své objednávky čipů obnovil. Najednou obrovsky narostla poptávka, která vysoce převyšovala nabídku. Další podíl na problému měly povětrnostní podmínky. Výkyvy počasí jako extrémní sucha nebo naopak mrazy zasáhly oblasti, kde sídlí největší výrobci. Ti tak museli svou výrobu buď částečně nebo úplně omezit. A jelikož je výroba čipů velmi komplikovaná a finančně náročná, specializuje se na ni jen několik jednotek výrobců. Potom výpadek jednoho výrobce může mít celosvětový dopad.

Problémy s dopravou

V neposlední řadě je nutné zmínit, že ani doprava ke koncovým výrobcům neprobíhá úplně bez problémů. Mnoho velkých přístavů bylo z důvodu pandemie mimo provoz a náklad musel dlouho čekat na přepravu. Problémy se nevyhnuly ani samotným lodím, jako příklad uveďme kontejnerovou loď Ever Given, která ucpala Suezský průplav na dlouhých šest dní. Výpadek toho dopravního uzlu se projevil obrovskými finančními ztrátami a dlouhou čekací dobou na dodání zboží.

Všechny tyto jevy menším nebo větším dílem přispěly ke zhoršení celého problému. Jednotlivé světové ekonomiky jako USA nebo Evropa se tedy snaží budovat nezávislost na zahraničních dodavatelích. Štědře dotují výstavbu nových továren na svém území pro pokrytí své spotřeby. Jak se ale bude vyvíjet nabídka a poptávka ukáže jenom čas.

Source
Youtube - Co způsobilo Čipovou Krizi? A kdy skončí?
Tags

Související články

Back to top button
Close
Close