Digitální průkopník Siemens podporuje také školství

Společnost Siemens patří u nás i ve světě mezi průkopník průmyslové digitalizace. Kromě průmyslu se také intenzivně věnuje podpoře výzkumu, vývoje a odborného školství. Konkrétně v České republice spolupracuje již nyní se třemi testbedy, což jsou platformy pro testování a ověřování vědeckých teorii nebo nových průmyslových technologii. Jedná se o ČVUT/CIIRC, VUT a VŠB-TUO.

Living Lab při VŠB-TUO V Ostravě

Významnou částí sítě testbedů je testbed Technicke univerzity v Ostravě, který je součástí kampusu Living Lab, tedy živé laboratoře. Ta se zaměřuje primárně na tři průmyslové oblasti. Je jimi digitalizace a automatizace výroby, homecare a automobilový průmysl. Zároveň jsou v nich aplikovány nejmodernější technologie, které dodala také firma Siemens. Živá laboratoř je využívána pro studijní programy zaměřené na elektroniku a automobily případě přímo pro program Průmysl 4.0.

V části s automatizovanou výrobní linkou, neboli Smart factory, se testuje také využití umělé inteligence ve výrobě. Druhá část homecare se zabývá vývojem technologii pro osoby se speciálními potřebami. Poslední část se zabývá vývojem elektrotechniky pro elektromobily.

MindSphere využit pro řízení car sharingu

V Ostravě se již také díky Siemensu v současnosti uplatňuje IoT, neboli internet věcí. Konektivita mezi zařízeními probíhá buď metalicky nebo bezdrátově pomocí LTE a 5´G sítí. Zařízení pak mohou sdílet data a spolupracovat. Jako operační systém byl využit MindSphere. Ten se uplatňuje jak ve výuce, tak i v aplikační sféře.

Nyní už jsou velmi aktivně využívány tři účty MindSphere, a to pro tři oblasti. První se věnuje výrobní lince a sběru dat v ní. Další na výrobu automobilové elektroniky a poslední pro výzkum mezioborové spolupráce. Příkladem je univerzitní carsharing. V rámci něho má každý zaměstnanec a student univerzity možnost zapůjčit si vozidlo. Pro toto byla přímo na VŠB-TUO vyvinuta aplikace. Ta sleduje jednak stav automobilů, ale také sbíra data o jízdě a schopnostech řidičů. Tyto data jsou dále využita pro vývoj řízení autonomních vozidel.

Toto všechno probíhá pod záštitou právě operačního systému MindSphere. Jde tedy vlastně o cloudové řešení pro sběr, ukládání a práci s daty. Skládá se ze tří úrovní. První je sběr dat ze senzorů, uprostřed cloudová platforma pro ukládání dat a nakonec aplikace, kterou může vyvinout přímo výrobce nebo jako v případě univerzity si jí zákazník navrhne sám.

Source
ceskenoviny.czUnsplash
Tags

Související články

Mohlo by Vás zajímat
Close
Back to top button
Close
Close