Umělá inteligence DeepMind řídí termojadernou fúzi

Společnost DeepMind pochází z Velké Británie a zabývá se vývojem velmi pokročilé umělé inteligence. V poslední době získala významné úspěchy, když porazila světové hráče deskové hry Go, dobře předpovídala počasí nebo rozluštila dlouholetý problém s 3D strukturou specifických proteinů. Jako další cíl si nyní vytyčila společnost mnohem větší cíl – ovládání termojaderné reakce v tokamaku.

O fúzních reakcích jsme již několikrát psali. Jde o reakci podobnou té, která probíhá na Slunci. Zároveň při ní vzniká velké množství energie a to během slučování jader atomů. Navíc jí mnoho odborníků dává velké šance do budoucna v oblasti energetiky.

Umělá inteligence řídí tokamak ve Švýcarsku

Technologii se rozhodli vyzkoušet výzkumníci ze švýcarského centra Swiss Plasma Center, která je součástí technologického institutu Ecole Polytechnique Federale de Lausanne. Studium plazmatu probíhá v klasickém tokamaku ve tvaru donutu. Velmi silné elektromagnety tu udržují na správném místě extrémně horké plazma. V něm se za slučování atomů uvolňuje obrovské množství energie.

Samotná fúze je extrémně složitý proces a při jeho simulacích je potřeba velké množství výpočetního výkonu. Navíc pro každou změnu proměnné v tokamaku je nutné celý systém přepočítat. Proto se zde významně uplatní umělá inteligence, která dokáže být velmi flexibilní.

Nejdříve bylo nutné systém vytrénovat. K tomuto účelu skvěle posloužil simulátor fúze. Na něm se DeepMind postupně naučil různé strategie řízení pro nastolení požadovaných podmínek. Poté už nezbývalo nic jiného než vyzkoušet systém při skutečném řízení tokamaku.

Sněhová vločka při miliónech stupních

A experiment byl velmi úspěšný. Umělá inteligence dokázala vytvořit různé tvary plazmatu od protáhlých nebo složitých jako je třeba sněhová vločka. Dokonce se podařilo řídit i dvě masy plazmatu zároveň.

Za cíl do budoucna si společnost nyní klade vytrénovat novou generaci umělých inteligencí pro ovládání tokamaků. Ty se totiž dokážou přizpůsobit velmi složitým podmínkám, které v tokamaku resp. v plazmatu panují. Kromě společnosti DeepMind je zkrocení termojaderné fúze výzvou pro celý svět.

Source
osel.czPixabay.com, Autor: Elchinator
Tags

Související články

Back to top button
Close
Close