Na ČVUT vznikla nová laboratoř termojaderné fúze

Zvyšující se ceny energií nutí vědce a výzkumníky hledat cesty jak se vyhnout energetické krizi. V poslední době se hodně mluví o termojaderné fúzi jako o téměř bezemisním a výkonném zdroji energie. V Evropě již první termojaderný reaktor vzniká. Nese název ITER a leží na jihu Francie. A Česká republika, včetně Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, se na tomto projektu také podílí.

Jediný tokamak v ČR

Již zmíněná fakulta také provozuje jediný funkční tokamak na našem území. Tokamak je zařízení pro zkoumání termojaderné fúze. Tokamak nese název GOLEM a fakulta ho před 15 lety převzala od Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Za tu dobu se výzkum nečekaně rozrostl a dnes slouží zařízení nejen pro vzdělávání studentů, ale funguje zde i mezinárodní centrum pro výzkum termojaderné fúze. Centrum navštívil mimo jiné i Bernard Bigot, ředitel projektu ITER. Navíc, díky možnosti vzdáleného řízení pouze mobilní aplikací, si ho vyzkoušel i monacký kníže Albert II.

Bohužel stávající kapacity již nevyhovovaly výuce studentů, a tak vznikl již dříve projekt PlasmaLabu. Ten poskytuje experimentální vybavení pro výzkum termojaderné fúze. A díky finanční podpoře z evropských fondů vnikla Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky, jinak také PlasmaLab@CTU.

„PlasmaLab@CTU nabídne studentům možnost získat zkušenosti v oblasti měření a diagnostiky plazmatu, jednoho z klíčových oborů ve vývoji termojaderné elektrárny,“ vysvětluje Dr. Jana Brotánková z KF a pokračuje: „Abychom udrželi hořící palivo v reaktoru, musíme vědět, jak se chová. Do prostředí s teplotou několika set miliónů stupňů Celsia nelze vložit obyčejný teploměr, to už vyžaduje sofistikované měřicí metody. Studenti zde budou pracovat například s elektrostatickými sondami a magnetickými senzory.“

Zároveň laboratoř slouží jako kolébka (test bed) pro budoucí inovativní designy samotných studentů, které mohou dále pomoci při stabilizaci plazmatu.

Velmi důležitou částí termojaderné fúze je zkoumání interakce mezi povrchem nádoby a plazmatem. To je klíčový parametr pro dlouhodobou životnost reaktorové nádoby. K tomuto pozorování slouží 3D mikroskop, který je velmi vyspělým zařízením a dostane se až na samou hranici viditelného světla.

Laboratoř za 23 miliónů je určena hlavně studentům nového doktorského programu na FJFI, ale je otevřena i dalším zájemcům z řad studentů.

Slavnostní otevření laboratoře proběhne již ve čtvrtek 17. února. Zúčastní se jí přední osobnosti v oblasti fúze, ale i studenti. Zároveň zde proběhne několik přednášek na téma minulosti a budoucnosti termojaderné fúze.

Source
technickytydenik.czUnsplash, autor: Misael Moreno
Tags

Související články

Back to top button
Close
Close