Energetické modelování budov pro snížení spotřeby energií

Spotřeba energií všeho druhu v dnešní době plné technologií stále roste. Velká část této energie je spotřebována v budovách. Konkrétně co se týče elektřiny, jde až o 70 %. Zvyšuje se tlak na snížení této spotřeby tak, aby bylo možné vše pokrýt energií z obnovitelných zdrojů. Pro dosažení toho cíle je nutné spotřebu dobře předvídat. V současnosti k tomuto účelu dobře slouží software Building Energy Modeling (Energetické modelování budov).

Proces vyhodnocování začíná nadefinováním základních parametrů. Jedná se hlavně o model budovy a provozní strategie. Dále už program sám nasimuluje celoroční provoz. Výhodou je, že dokáže uvažovat i vliv počasí, tepelné ztráty zdmi a okny, zalidněnost budovy a mnoho dalších důležitých aspektů ovlivňujících energetickou náročnost. Výsledky se poté důkladně analyzují a hledají se možná řešení pro snížení nákladů. Software je třeba neustále aktualizovat, aby odpovídal současným technologiím a dával validní výsledky.

Podpora od Pythonu

Pro komunikaci se softwarem slouží aplikační rozhraní s názvem Energy Management System (EMS). Dříve musel každý uživatel psát svůj kód ve speciálním, na zakázku vytvořeném, programovacím jazyce. Neuměl komunikovat s externími knihovnami a k pro vyhodnocování používal pouze vstupní data na začátku simulace.

To se ale nyní změnilo. EMS nedávno získalo podporu od skriptovacího jazyka Python. To velmi významně rozšířilo možnosti a efektivity softwaru. Ten nově umí komunikovat s externími knihovnami, používat nástroje strojového učení a aplikovat data získaná v reálném čase. Další výhodou je i možnost simulace v reálném čase, kdy výstupní data dynamicky ovlivňují data vstupní, díky čemuž získáváme lepší výsledky.

Využití v supermarketech

Dalším místem, kde se nabízí využít tento pokročilý software jsou supermarkety. Ty mají, hlavně díky chladícím boxům, velkou energetickou náročnost. EMS Python však umožňuje vytvořit virtuální supermarket a vyzkoušet mnoho provozních scénářů. To vše bez nákladných testů ve skutečných supermarketech. Současně se vyvíjí i dynamická řídící jednotka, která bude sledovat předpověď počasí a skutečnou situaci a chladících boxech. Na základě těchto dat pak dokáže vybrat jednu z 600 strategií řízení.

Source
emovio.czunsplash
Tags

Související články

Back to top button
Close
Close