Digitální technické mapy pomohou s rozvojem infrastruktury v Česku. Urychlí stavební řízení a zlepší dostupnost internetu

Ministerstvo průmyslu a obchodu v době krize koronaviru neřeší jen dopady zmíněné epidemie. V nedávno zveřejněné tiskové zprávě byla veřejnost informována o novince, která nás jako Českou republiku posune o něco blíže digitální budoucnosti. Řeč je o digitálních technických mapách krajů, které poslouží k rychlejšímu stavebnímu řízení. Ministerstvo průmyslu a obchodu si za hlavní cíl klade zlepšení dostupnosti vysokorychlostního pevného internetu. Pro kraje bude v rámci tohoto programu k dispozici také vzdělávací seminář o vysokorychlostním internetu. Zde se budou pracovníci jednotlivých oborů úřadů zabývat daným tématem.

Díky tomuto projektu se zjednoduší přístup k informacím o infrastruktuře a usnadní se tak územní plán i stavby. Navíc vznikne jednotné místo, kde budou informace o vysokorychlostním internetu dostupné pro všechny. Vícepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v tiskové zprávě řekl: „Digitální technické mapy usnadní a sníží náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Sdílení informací o existující infrastruktuře totiž umožní lepší koordinaci staveb při budování nové infrastruktury. Což bude samozřejmě možné využít i u dalších staveb v budoucnosti.“ Ministerstvo obchodu a práce tak myslí i na budoucí generace, které budou moci z digitálních technických map čerpat při další výstavbě v České republice.

V tento moment je pro běžné obyvatele orientovat se v procesu stavebního řízení a dokumentů, které jsou k němu potřeba. Stávající technické mapy nejsou vždy stoprocentně přesné a neznalost polohy infrastruktury a jiných sítí znesnadňuje a znatelně prodlužuje proces stavebního řízení. Marian Piecha, náměstek ministra pro evropské fondy, se v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu vyjádřil: „Pokud všechny údaje o tuzemské infrastruktuře, jak elektronické, tak veškeré ostatní, budou digitalizované a dostupné pro všechny, pomůže to zrychlit přípravu i stavby samotné včetně celého procesu stavebního řízení.“ To je skvělá zpráva pro každého, kdo plánuje jakoukoliv stavbu.

Tento projekt je dokonce pojmenován Vysokorychlostní internet a kraje si o podporu rozšíření digitálních technických map mohou zažádat od poloviny května letošního roku až do 16. dubna roku 2021. Celkově jsou v tomto programu dostupné finance až do výše 2 miliard Kč. Dotace bude v maximální výši 85 % reálných nákladů na provedení prací. I když budou DTM (digitální technické mapy) sloužit primárně potřebám úřadů a krajům, Ministerstvo obchodu a práce počítá s webovým portálem, kde budou všechny funkcionality dostupné pro širokou veřejnost. V tento moment pro zjištění informací o dostupnosti internetu a dalších sítí musíte navštívit jednotlivé webové stránky. Tento proces by tak měl být díky digitálním technickým mapám úplně eliminován a čerpat výhody tak budeme moci my všichni.

Svět technologií se přenáší do bezdrátové komunikace a je možné, že za pár let bude pevný internet vystřídán Wi-Fi připojením nebo mobilním internetem skrze 4G/5G sítě. Digitalizace technických map však nebude zaznamenávat pouze pevný internet, ale bude uchovávat data o veškeré infrastruktuře, kterou ukrýváme pod povrchem země. O dotaci na program Vysokorychlostní internet mohou požádat kraje, které vedou oddělené účetnictví o projektu. Veškeré informace o podmínkách k participaci na projektu jsou podrobně uvedeny na webových stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu (mpo.cz). Minimální částka, kterou je možné v dotacích čerpat, je 5 milionů Kč. Maximální výše dotace je pak 200 milionů Kč.

Související články

Back to top button
Close
Close