Výzkumný tým Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT obdržel Cenu evropského občana

Výzkumníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) získali za ochrannou polomasku „CIIRC RP95-3D“ Cenu evropského občana za rok 2020. Rozhodla o tom porota složená ze zástupců Evropského parlamentu a významných osobností občanské společnosti. Evropský parlament ocenil celkem třicet laureátům ze všech členských států EU.

Ochrannou polomasku skládající se z těla tisknutého na speciálních 3D tiskárnách a externího filtru stupně P3 vědci vyvinuli během jednoho březnového týdne 2020 v rámci nově založeného centra excelence pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP. Polomaska získala jako ochranná osobní pomůcka nejdříve ve zkráceném, následně v řádném režimu plnou CE certifikaci a ve spojení s filtrem splňuje dokonce vyšší stupeň ochrany než respirátor FFP3. Tisková 3D data byla poskytnuta pro nekomerční účely a sdílena s vlastníky příslušných zařízení po celém světě. O rozšíření dat se postaral startup TRIX Connections, který výzkumníci pro tyto účely založili.

„Ocenění Evropského parlamentu si velmi ceníme – patří nejen nám, ale celému institutu, bez jehož podpory, nejmodernější infrastruktury centra RICAIP, a také celkovému inovačnímu nastavení bychom nemohli během tak krátké doby dosáhnout hmatatelného výsledku, řekl Vít Dočkal za vývojový tým CIIRC ČVUT.

„Ochranná polomaska byla pro CIIRC cennou zkušeností a také ukázkou toho, jak může česká věda ve spojení s průmyslovými partnery rychle pomáhat – a to nejen v době krize, ” vyjádřil Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT.

Polomasku vyvinuli: Pavel Burget, Alexandr Lazarov, Petr Kadera, Vít Dočkal, Jaroslav Lískovec. Foto: Lukáš Socha

Cenu evropského občana uděluje každoročně Evropský parlament od roku 2008 jednotlivcům, skupinám, sdružením nebo organizacím. Tato cena je vyznamenáním za mimořádné výsledky v prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za podporu společných hodnot, zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny základních práv EU.

Slavnostní předání ceny proběhne na národní úrovni a na půdě Evropského parlamentu na podzim 2021.

RICAIP – Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production – Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu – je nově založené mezinárodní distribuované výzkumné centrum excelence (CoE) založené na strategickém partnerství čtyř předních českých a německých výzkumných institucí. Zakládajícími partnery jsou CIIRC ČVUT spolu s CEITEC VUT v Brně, DFKI (Deutsches Forschungzentrum für Kunstliche Intelligenz) a ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik) se sídlem v Saarbrückenu.

RICAIP se zaměřuje na výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového učení a robotiky pro pokročilý průmysl a vyvíjí nové výrobní koncepce pro geograficky distribuovanou výrobu a výrobu jako službu. Centrum propojí testbedy v Praze, Brně a Saarbrückenu a umožní rychlé přizpůsobení výroby podle aktuálních potřeb zákazníka nebo dostupných výrobních prostředků. RICAIP byl připravován ve dvou fázích v rámci výzev EU Horizon 2020 s názvem WIDESPREAD Teaming, přičemž v té druhé byl v roce 2019 vyhodnocen jako 2. nejlepší projekt. Získal tak dotaci v celkové výši 48,25 mil. EUR na období 09/2019-12/2026. V současné době je RICAIP jedním z největších běžících projektů EU v oblasti AI a Průmyslu 4.0. RICAIP poskytuje také podporu malým a středním podnikům a usnadní přenos technologií a znalostí z akademické sféry do průmyslu. www.ricaip.eu

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013, přičemž plný provoz zahájil v polovině roku 2017 v nově postavené budově. V současné době čítá téměř 300 zaměstnanců v 8 výzkumných odděleních, která jsou doplněna Testbedem pro Průmysl 4.0. Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, bioinformatiku, biomedicínu či asistenční technologie. CIIRC ČVUT podporuje horizontální spolupráci mezi všemi částmi (fakultami a ústavy) ČVUT a otevírá prostor pro vzájemně prospěšnou spolupráci s dalšími univerzitami, s Akademií věd ČR, s průmyslovými společnostmi a mezinárodními institucemi. ČVUT CIIRC vytváří jedinečný ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy financování projektů z národních, evropských a soukromých zdrojů.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2019/20 nabízí ČVUT svým studentům 170 akreditovaných studijních programů a z toho 53 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1620 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě.

Související články

Mohlo by Vás zajímat
Close
Back to top button
Close
Close