Nový typ bílé barvy dokáže odrazit až 95,5 % slunečního záření. Ušetří značné množství energie

Nový typ bílé barvy vyvinutý na Purdue University dokáže tak silně odrážet světlo, že zvládne ochladit povrch na teplotu nižší, než je teplota prostředí. Slibných výsledků bylo dosaženo i při horkých a světelných dnech. Pokud by se barva využívala v praxi, došlo by k dramatickému snížení energetického výdeje budovy. Výhodu nátěru by ocenili především v horkých krajinách.

V následujících 30 letech se předpokládá, že vzroste spotřeba energie o 90 %. Různé způsoby, jak ochladit povrchy budov (ale i dopravních prostředků hromadné dopravy) jsou žádány a postupně aplikovány v praxi. V následujících letech budou podobné systémy nedílnou součástí nových staveb. V současnosti je řešení tzv. „studených střech“ používáno především v krajinách, kde vysoké teploty přetrvávají po většinu roku.

Povrch ochladí téměř o dva stupně

Vědedký tým z Purdue University pod vedením Xiulin Ruana pracoval na ještě účinnějším řešení. Výsledkem jejich snažení se stala bílá barva, která odráží světlo a odvádí teplo tak dobře, že ochlazuje povrch o 1,7 °C oproti okolní teplotě. Testy proběhly v poledních hodinách v USA ve státě Indiana za horkých dní. Existující materiály odrážejí světlo z 80-90 %. Nový typ barvy dokáže odrazit 95,5 % sluneční energie. Povrch je ochlazen pod teplotu okolí díky tomu, že dochází k procesu tzv. radiačního chlazení oblohy, kdy se uvolňuje teplo objektu z pod oblohy ven z atmosféry. Světle natřené objekty jsou toho schopny při bezmračných nocí, avšak až do nedávna nebylo jisté, zda je něco podobné možné i ve dne. V roce 2014 pak byl nalezen materiál, který je toho schopný.

V porovnání s dřívějším objevem je nový nátěr tenčí a levnější. Akrylová barva s uhličitanem vápenatým obsahuje nanočástice o různých velikostech, které dokážou rozptýlit světlo rozdílných vlnových délek. Ruan předpokládá, že typický rodinný domek v Americe o 200 m2 by ušetřil 50 dolarů měsíčně díky jejich barvě ve srovnání s dnes dostupnými nátěry.

„Jedná se o opravdu slibný nátroj,“ říká Aaswath Raman z University of California pro server NewScientist. „Ukazuje se, že řešení, které obsahuje standardně používané průmyslové barvy, může dosáhnout vynikajícího chladivého efektu. Jediným omezením zatím zůstává použití organických rozpouštědel. Avšak to by se dalo do budoucna vyřešit,“ dodává Raman.

Vzhledem ke klimatické změně jsou podobná řešení dalším krokem ke snížení energetického výdeje. Udržitelný výdej a produkce energie v současnosti rezonuje i u ropných společností. Zároveň dochází k dalším podobně elegantním nápadům, jako je např. využití hybridní elektrárny pro vodní i sluneční energii.

Zdroj: https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/fulltext/S2666-3864(20)30236-8

Tags

Petr Kašík

V jedoduchosti je krása. Popularizace vědy. Sport. Knihy. Naivní tramp. Univerzita Karlova, Molekulární biologie

Související články

Back to top button
Close
Close