Australané vyvinuli technologii výroby vodíku ze splašků

Proces, který nejenže produkuje čistý plynný vodík, ale zachycuje rovněž veškerý uhlík z lidských odpadů. Ten je následně recyklován pro opětovné využití. Vědci z australské univerzity RMIT tvrdí, že jejich technologie je nákladově efektivní. Pojďme se s ní blíže seznámit!

Představa o jejím masovém nasazení vskutku nasazuje růžové brýle – australská novinka by mohla vyrábět čistou energii z prakticky neomezeného zdroje lidského odpadu a zároveň jej výrazně eliminovat. Zabila by tak s její pomocí tak říkajíc několik much jednou ranou.

Splašková voda se většinou využívá jako hnojivo v zemědělství. Přibližně 30% však zůstává nevyužito a pokud není odvezeno na skládku, dochází k jejímu hromadění. Zde se následně uvolňuje metan, typický skládkový plyn, který lze využít jako palivo – přestože ne čisté.

Studie týmu z RMIT, publikovaná v časopisu International Journal of Hydrogen Energy, však navrhla zcela nový přístup, který lidský odpad přemění na tzv. biouhel, který připomíná klasické dřevěné uhlí. Od toho se liší strukturou drobných zrn a aplikací v energetice. Na rozdíl od něj však obsahuje dostatek těžkých kovů, které fungují jako ideální katalyzátor, kterým lze metan štěpit na uhlík a vodík.

Celý proces je prováděn ve vysoce účinném vysokoteplotním pyrolýzním reaktoru, který tým paralelně navrhl. Ten odděluje vodík od uhlíku, který mění na jinou formu biouhlu potaženého uhlíkovými nanomateriály, který má výrazně širší využití, například podporu zemědělské půdy. „V současné době neexistuje reaktor, který by dosahoval takové energetické efektivity,“ tvrdí vedoucí pracovník, docent Kalpit Shah.

Originální publikace: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319920330317?via%3Dihub

Zdroj: New Atlas, zdroj titulní fotografie: Ivan Bandura, Unsplash

Tags

Lukáš Kekrt

Populizátor vědy, ultramaratonec a naivní tramp, mikrobiologie, Karlova Univerzita

Související články

Back to top button
Close
Close